Istotną częścią projektu „Podziel się Polską" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego były warsztaty prowadzone w wybranych do projektu Domach dziecka.

Jako, że w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie  w grudniu 2012 r. zostało otwarte pierwsze w Polsce, Etnograficzne Muzeum dla dzieci im. Janusza Korczaka, zaprosiliśmy do współpracy w większości 'korczakowskie' domy dziecka.

A oto gdzie i w jakich składach pracowaliśmy:

lp.nazwaadrestermin warsztatówskład ekipy warsztatowej
1 Dom Dziecka Nr 2
im. Janusza Korczaka
01-202 Warszawa,
ul. Jaktorowska 6
25-26.05.2013 Justyna Laskowska-Otwinowska,
Marta Czerska,
Mariusz Raniszewski,
Patryk Pawlaczyk,
Katarzyna Żukowska,
Anna Grunwald
2 Dom Dziecka
im. J. Korczaka
ul. Sobieskiego 7,
38-100 Strzyżów
4.06.2013 Marta Czerska,
Anna Grunwald,
Patryk Pawlaczyk,
Dariusz Skonieczko
3 Dom Dziecka
im. J. Korczaka
ul. 11 Listopada 23
42-100 Kłobuck
6.06.2013 Marta Czerska,
Anna Grunwald,
Patryk Pawlaczyk,
Dariusz Skonieczko
4 Dom Dziecka
im. J. Korczaka
w Krasnem
16-060 Zabłudów 13-14.06.2013 Justyna Laskowska-Otwinowska,
Marta Czerska,
Anna Grunwald,
Patryk Pawlaczyk
5 Dom Dziecka
im. J. Korczaka
w Piławie Górnej
Piława Górna, ul. Ogrodowa 81,
58-250 Pieszyce
18.06.2013 Justyna Laskowska-Otwinowska,
Mariusz Raniszewski,
Katarzyna Żukowska
6 Dom Dziecka
im. J. Korczaka
w Świebodzinie
ul. Łużycka 44,
66-200 Świebodzin
20.06.2013 Justyna Laskowska-Otwinowska,
Mariusz Raniszewski,
Katarzyna Żukowska

Ideą warsztatów było wzmocnienie kompetencji dzieci oraz dostarczenie im wiedzy oraz umiejętności w obszarach:

  • Etnografii i prowadzenia wywiadów z Respondentami, jakim to mianem określiliśmy ciekawych ludzi zamieszkujących okolice, w których zlokalizowane były uczestniczące w projekcie domy dziecka.
  • Fotografii.
  • Sztuki prezentacji publicznych wystąpień.

Celem warsztatów było przygotowanie dzieci do zaprezentowania w formie pisemnej i za pomocą fotografii piękna najbliższej okolicy, a następnie zbiorowo – piękna Polski, nie tylko tej znanej z folderów turystycznych w książce pt. „Podziel się Polską".

O urodzie, historii i tradycjach lokalnych opowiadali dzieciom Respondenci. Kolejno byli to:

1. W Warszawie – Pan Sławomir Kosim

2. W Strzyżowie – Panie: Marzena Dubiel i Halina Dziadosz

3. W Kłobucku – Panowie: Zygmunt Wierus i Andrzej Brzóska

4. W Zabłudowie-Krasnem – Pani Barbara Zacharewicz i Pan Włodzimierz Naumiuk

5. W Piławie Górnej – Pan Arnold Kondrasiewicz

6. W Świebodzinie – Panowie: Tadeusz BobowskI i Waldemar Wachowski

Państwo Respondenci zachwycili dzieci i prowadzących warsztaty swą pasją, erudycją, wiedzą o regionie i nierzadko wyjątkowymi zdolnościami.

Publikacja po wydaniu i przetłumaczeniu na języki angielski, hebrajski i ukraiński została zawieziona i podarowana dzieciom z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Izraelu i na Ukrainie.

Podczas Gali "Podziel się Polską" 5 grudnia 2013 r. wszystkie dzieci – uczestnicy projektu otrzymały egzemplarz własnej książki.

 

Do pobrania:

 1. warsztaty-sztuka-prezentacji_Anna-Grunwald.ppt

 2. warsztaty-fotograficzne_Marta-Czerska.pptx

 3. warsztaty-fotograficzne_Mariusz-Raniszewski.pdf

 4. warsztat-etnografia_Justyna-Laskowska-Otwinowska_Patryk-Pawlaczyk.pdf

 5. warsztat-etnografia.docx

 6. kwestionariusze-respondenci_Justyna-Laskowska-Otwinowska.docx

 7. warsztat-sztuka-prezentacji-cz-1.doc

 8. warsztat-sztuka-prezentacji-cz-2.doc

 9. warsztat-sztuka-prezentacji-cz-3.doc

10. warsztat-sztuka-prezentacji-cz-4.doc

11. warsztat-sztuka-prezentacji-cz-5.doc

12. warsztat-sztuka-prezentacji-cz-6.doc