Uczestnicy

Wybraliśmy 6 domów dziecka z całej Polski, by z dziećmi uczestnikami projektu podzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami. Jako że w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w grudniu 2012 r. zostało otwarte pierwsze w Polsce Etnograficzne Muzeum dla dzieci im. Janusza Korczaka, zaprosiliśmy do współpracy w większości „korczakowskie" domy dziecka oraz obmyśliliśmy i przygotowaliśmy program warsztatów. Ich głównym celem było wzmocnienie kompetencji dzieci oraz dostarczenie im wiedzy oraz umiejętności w obszarach:

 • etnografii i prowadzenia wywiadów z respondentami, jakim to mianem określiliśmy ciekawych ludzi zamieszkujących okolice, w których zlokalizowane były uczestniczące w projekcie domy dziecka – warsztaty te prowadzone były przez Justynę Laskowską-Otwinowską, Patryka Pawlaczyka, Dariusza Skonieczko,
 • sztuki fotografowania – warsztaty te prowadzone były przez Martę Czerską, Mariusza Raniszewskiego,
 • sztuki prezentacji publicznych wystąpień – warsztaty te prowadzone były przez Annę Grunwald, Katarzynę Żukowską.

O urodzie miejsc, historii i tradycjach lokalnych opowiadali dzieciom ciekawi ludzie. Respondenci zachwycili nas swą pasją, erudycją, wiedzą o regionie i nierzadko wyjątkowymi zdolnościami. Kolejno byli to: w Domu Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie – Pan Sławomir Kosim, w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Strzyżowie – Panie: Marzena Dubiel i Halina Dziadosz, wDomu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku – Panowie: Zygmunt Wierus i Andrzej Brzóska, w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Zabłudowie-Krasnem – Pani Barbara Zacharewicz i Pan Włodzimierz Naumiuk, w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Piławie Górnej – Pan Arnold Kondrasiewicz, w Domu Dziecka w Świebodzinie – Panowie: Tadeusz Bobowski i Waldemar Wachowski.

Efektem warsztatów było przygotowanie dzieci do zaprezentowania w formie pisemnej i za pomocą fotografii piękna najbliższej okolicy, a następnie zbiorowo – piękna Polski we wspólnej publikacji pt. „Podziel się Polską".

Warszawa

Dom Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Lista osób uczestniczących w projekcie „Podziel się Polską"

Pani Dyrektor - Barbara Młodziejowska
Katarzyna Koszałko, Izabela Adameczek, Bartłomiej Moszczyński – wychowawcy

 • Dawid K. – wychowanek
 • Jakub K. – wychowanek
 • Kacper T. – wychowanek
 • Przemysław Ch. – wychowanek
 • Stanisław Ch. – wychowanek
 • Bartłomiej Ś. – wychowanek
 • Sara B. – wychowanka
 • Sylwia B. – wychowanka
 • Joanna T. – wychowanka

Strzyżów

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Strzyżowie

Lista osób uczestniczących w projekcie „Podziel się Polską"

Dyrektor – Renata Półzgięć,
Iwona Bosek, Jadwiga Balicka –Lis, Marta Gorczyca – wychowawcy

 • Adrian P. – wychowanek
 • Andrzej K. – wychowanek
 • Ania D. – wychowanka
 • Grzegorz K. – wychowanek
 • Jakub K. – wychowanek
 • Mariusz K. – wychowanek
 • Patryk D. – wychowanek

Kłobuck

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku

Lista osób uczestniczących w projekcie „Podziel się Polską"

Pani Dyrektor Żaneta Sikor, Pan Dyrektor Mariusz Pyrkosz
mgr Magdalena Ziółek – wychowawca

 • Martyna M. – wychowanka
 • Kinga S. – wychowanka
 • Krystian B.
 • Paweł P.
 • Piotr P.
 • Ewa B.
 • Tobiasz B.
 • Agnieszka J.
 • Aleksandra M. – wychowanka
 • Angelika B. – wychowanka
 • Mateusz S. – wychowanek
 • Dominik O. – wychowanek
 • Patrycja Z. – wychowanka
 • Daria S. – wychowanka
 • Wiktoria Z. – wychowanka

Zabłudów-Krasnem

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Zabłudowie-Krasnem

Lista osób uczestniczących w projekcie „Podziel się Polską"

Pani Dyrektor Anna Zieniewicz
Iwona Wyszkowska – wychowawca

 • Agnieszka Sz. – wychowanka
 • Anita S. i Sylwia G. – wychowanki
 • Daniel P. – wychowanek
 • Daniel W. – wychowanek
 • Ewa F. i Dominika W.– wychowanki
 • Ewa K. – wychowanka
 • Izabela Ł. – wychowanka
 • Patryk R. i Kamil K.– wychowanek
 • Renata i Kuba K. – wychowankowie
 • Samanta S. – wychowanka

Piława Górna

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Piławie Górnej

Lista osób uczestniczacych w projekcie „Podziel się Polską"

Pani Dyrektor Ilona Bugaj
Olga P. – wychowawca

 • Marcelina D.– wychowanka
 • Wiktoria H. – wychowanka
 • Ewa O. – wychowanka
 • Katarzyna O. – wychowanka
 • Paulina K.– wychowanka
 • Anna J. – wychowanka
 • Katarzyna J.– wychowanka
 • Michał P.– wychowanek
 • Dawid K.– wychowanek
 • Natalia D.– wychowanka
 • Diana S.– wychowanka
 • Teresa R.– wychowanka
 • Monika R.– wychowanka
 • Agnieszka R.– wychowanka
 • Aleksandra P.– wychowanka

Świebodzin

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Świebodzinie

Lista osób uczestniczących w projekcie „Podziel się Polską"

Pani Dyrektor Lidia Gintow-Listowska
Marek Kozik – wychowawca

 • Andżelika Cz. – wychowanka
 • Andżelika P. – wychowanka
 • Ania P. i Ania G.– wychowanki
 • Dawid P. – wychowanek
 • Jagoda W. – wychowanka
 • Kamila L. – wychowanka
 • Kamila P. – wychowanka
 • Kasia K. – wychowanka
 • Kuba i Hubert S. – wychowankowie
 • Monika S. – wychowanka
 • Patrycja B. – wychowanka
 • Zygmunt P. – wychowanek

Perechyn - Ukraina

Perechyn - Ukraina

Перечинськазагальноосвітняшкола-інтернат 

І-ІІступенівЗакарпатськоїобласноїради 

Strona internetowa: https://www.sites.google.com/site/perecinskolainternat/

        

Адресанавчальногозакладу:

вул. Ломоносова, 1, м.

Перечин, Перечинськийрайон, Закарпатськаобласть.
Тел/факс: (03145) 2-14-66, 2-23-51
e-mail: boardsch.perechin@gmail.com

 

Директор школи-інтернату: Коба Василь Федорович 
Заступник директора з навчально-виховної роботи: Стегней Оксана Андріївна
Заступник директора з адміністративно-господарської частини: Бородич Володимир Михайлович
Старший вихователь: Комишна Марина Володимирівна

Кількість учнів: 105 
Кількість виховних груп: 9
Штатна чисельність працівників школи: 117 
Кількість педагогічних працівників: 58

Jerozolima (Izrael)

Dom pokoju na Górze Oliwnej w Jerozolimie

Wizyta projektowa oraz warsztaty w Domu Pokoju na Górze Oliwnej w Jerozolimie (Izrael) http://elzbietankijerozolima.com/dom_pokoju.html odbędą się w dn. 24 -27 listopada 2013 r.