Kolekcja Państwowego Muzeum Etnograficznego obejmuje 80 000 unikatowych obiektów z całego świata.

Poprzez wystawy, różnorodne wydarzenia kulturalne i działania edukacyjne skierowane do odbiorców w każdym wieku, pragniemy zainteresować i pogłębić wiedzę wszystkich gości Muzeum na temat różnorodności kultur świata.

Można u nas nie tylko zwiedzić wystawy stałe i czasowe , ale też doświadczyć kultury bezpośrednio poprzez jej różnorodne idee, obrazy, dźwięki, kolory, formy, smaki.

Na warsztatach muzealnych dla dzieci, rodzin i dorosłych można zarówno własnoręcznie wypleść kosz, nauczyć się śpiewać tradycyjne pieśni jak i jak i zastosować motywy etniczne w nowoczesnej aranżacji.

Różnorodnymi obszarami edukacji zajmuje się w naszym Muzeum Dział Naukowo-Oświatowy – zespół etnografów, edukatorów, animatorów kultury.

W grudniu 2012 r. dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego powstało w naszym Muzeum pierwsze w Polsce etnograficzne Muzeum dla Dzieci – miejsce nowoczesne, inspirujące, otwarte na dialog z młodym odbiorcą.

W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni kilku sal – ksiąg – DZIECI odkrywają bogactwo kultur świata, tradycyjnych i współczesnych. Oglądają i dotykają każdego obiektu, są zachęcane do dyskusji, wyrażania własnych opinii, twórczego działania – wszystko w formie zabawy, ciekawej przygody, niespodzianki.

Pomysł na Muzeum dla Dzieci był taki: stworzyć miejsce otwarte, nowoczesne, w którym dziecko poczuje się równoprawnym partnerem dorosłych w odkrywaniu i kształtowaniu piękna świata.Bo jak twierdził Janusz Korczak, patron MUZEUM DLA DZIECI, "nie ma dzieci, są ludzie".

Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie:

  • Jest jego integralną, autonomiczną, przestrzennie wyodrębnioną, częścią, posiadającą dostosowaną do swoich potrzeb identyfikację wizualną i odrębny regulamin zwiedzania.
  • Jest przestrzenią gościnną, przyjazną, otwartą światopoglądowo, integrującą i demokratyczną.
  • Rozwija postawy prospołeczne i obywatelskie. Uczy podstaw demokracji i zasad wspólnoty, wpaja uczucia miłości i szacunku dla własnej kultury oraz odmiennych tradycji.
  • Szanuje prawo do prywatności, ochrony wizerunku, własnej religii, etniczności i światopoglądu, traktując na równi pod tym względem wszystkich swoich Podopiecznych.
  • Nie angażuje się w konflikty polityczne, etniczne, religijne i światopoglądowe, a w relacjach ze swoimi Podopiecznymi Muzeum inspiruje się kodeksem etyki Janusza Korczaka.
  • Organizuje wystawy czasowe i związane z nimi programy edukacyjne.